Vekâletname Örnek 2

                                                             (ÖRNEK 2)

                                                      VEKALETNAME

Bulgaristan’da açılacak olan Türkiye’deki  ÖRNEK LTD ŞTİ  unvanlı Ltd. Şti’nin

Ticari temsilcilik açmakla ilgili kayda alınması gerekenleri kayıtlamalarına, gerekli evrakları yatırmalarına, gerekli beyanlarda bulunmalarına, temsilciliğin tasdiki için tüm iş ve işlemleri tam hakla baştan sona takip etmelerine ve imzalamalarina, her türlü belge imzalamalarına, yatırmalarına – başvurular, dilekçeler, beyannameler ve yazışmayı almalarına;

Vergi Dairesi, Milli Sigorta Enstitüsü ve noterlikler önünde;

Ticari temsilciliğinin adına hareket ederek temsilciliğin tescil edilmesi ile ilgili tüm gereken işlemleri yapmaya,

Bulgaristan’daki temsilciliğe temsile hareket etmeye  ve işlemlerin yürütülmeleriyle ilgili Belediye, diğer resmi makamlar, mali, vergi, idari makam ve merciler ile noterlikler nezdinde, ilgili Vergi Dairesi, Milli Sigorta Entistüsü önünde, tüm özel ve tüzel kişiler önünde şahsımı temsil etmelerine ve bununla ilgili olarak her türlü belgeleri doldurmalarına, yatırmalarına, imzalamalarına ve almalarına

Pazar araştırmaları yürütmeye, fuar katılımlarını düzenlemeye, eleman alıp istihdam etmeye, reklam ve pazar araştırması yapmaya, ithalat ve ihracaat işlemlerini takip etmeye, her türlü özel ve devlet kuruluşları önünde temsile, sayılan yetkiler dahilinde her türlü evrakı takip ve imzalamaya,

Birlikte ve münferiden yetkili olmak üzere,

İşbu vekaletnamenin tüm şartları tamamen kendilerine vekalet verilenlerin lehine olarak yorumlanmamalıdır.

İşbu vekaletname herhangi bir süreyle sınırlı değildir.

 

 

1- 13.02.1985   Doğumlu  ANKARA       tarafından verilen 123456     .no/tarihli pasaport sahibi AHMET KARA

2- 13.03.1986   Doğumlu ANKARA        tarafından verilen 234567      no/tarihli pasaport sahibi MEHMET KARA

3- 13.03.1987   Doğumlu  ANKARA       tarafından verilen 345678      no/tarihli pasaport sahibi AYŞE KARA

4- 13.03.1988   Doğumlu  ANKARA       tarafından verilen 456789      no/tarihli pasaport sahibi FATMA KARA

 

Şirketimizin ……/……… no ve tarihli kararı doğrultusunda vekil tayin edilmiştir.

 

VEKALETİ VEREN: ÖRNEK LTD ŞTİ’nin müdürü RECEP AK

                                                                                                     İMZA

 

Yükleniyor...
Bizi Arayın